Nirayum puthariyum
Vijayadasami
Mandalavillakku
Thiruvathira
Kshethrolthsavam
Sivarathri
Vishu
Prathishtadhinam
Karkidaka masacharanam
Festivals
 
Important days in sri Easwaramangalam Sivakshethram
Months   Festivals
Chingam      Nirrayum puthariyum
Kanni    Ayudha puja, Vidhyarambham
Thulaam    
Vrschikam   Mandalavillakku
Dhanu   Thiruvathira
Makaram   Kshethrolthsavam
Kumbham   Sivaraathri
Meenam    
Medam   Vishu
Edavam    
Mithhunam   Prathishtadhinam on pooyyam day
Karkkidakam  

Karkkidaka masacharanam